Bc. Lenka Dobrovolná

Bachelor's thesis

Analýza konkurence

Competitor analysis
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza konkurence soukromé Mateřské školy Basic Brno. Cílem této práce je na základě provedené analýzy konkurenčního prostředí zvoleného podniku navrhnout doporučení pro podnik, která by vedla ke zvýšení zájmu zákazníků. V teoretické části je vysvětlen význam konkurence a přínos situační analýzy. Dále jsou popsány metody analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, které obsahují …more
Abstract:
The subject of the Bachelor's thesis is the competition analysis of the private nursery school Mateřská škola Basic Brno. The objective of this work is based on the analysis of the competitive environment of the chosen Company to propose recommendations, which would lead to increase the customer´s interest. In the theoretical part is explained the meaning of competition and the benefits of a situational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management