Bc. Lenka Dobrovolná

Bachelor's thesis

Analýza konkurence

Competitor analysis
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýza konkurence soukromé Mateřské školy Basic Brno. Cílem této práce je na základě provedené analýzy konkurenčního prostředí zvoleného podniku navrhnout doporučení pro podnik, která by vedla ke zvýšení zájmu zákazníků. V teoretické části je vysvětlen význam konkurence a přínos situační analýzy. Dále jsou popsány metody analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, které obsahují …viac
Abstract:
The subject of the Bachelor's thesis is the competition analysis of the private nursery school Mateřská škola Basic Brno. The objective of this work is based on the analysis of the competitive environment of the chosen Company to propose recommendations, which would lead to increase the customer´s interest. In the theoretical part is explained the meaning of competition and the benefits of a situational …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management