Theses 

Analýza konkurence – Bc. Lenka Dobrovolná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Lenka Dobrovolná

Bakalářská práce

Analýza konkurence

Competitor analysis

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza konkurence soukromé Mateřské školy Basic Brno. Cílem této práce je na základě provedené analýzy konkurenčního prostředí zvoleného podniku navrhnout doporučení pro podnik, která by vedla ke zvýšení zájmu zákazníků. V teoretické části je vysvětlen význam konkurence a přínos situační analýzy. Dále jsou popsány metody analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, které obsahují metody analýzy konkurence. V praktické části jsou vybrané metody analýzy prostředí a analýzy konkurence zpracovány pro Mateřskou školu Basic. V závěru jsou navržena doporučení, jejichž cílem je zvýšit zájem zákazníků.

Abstract: The subject of the Bachelor's thesis is the competition analysis of the private nursery school Mateřská škola Basic Brno. The objective of this work is based on the analysis of the competitive environment of the chosen Company to propose recommendations, which would lead to increase the customer´s interest. In the theoretical part is explained the meaning of competition and the benefits of a situational analysis. Further are described methods of the internal and external analysis, which includes the methods of the competition analysis. In the practical part there are the selected methods of analysis and the analysis of environment competition for the nursery school Basic. In conclusion are proposed the recommendations which are aimed at increasing the customer interest.

Klíčová slova: PEST analýza, konkurence, benchmarking, konkurenční výhoda, analýza zákazníků, komunikační mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz