Theses 

Etický kodex v učitelské profesi – MgA. Iveta Zlatníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů

MgA. Iveta Zlatníková

Bakalářská práce

Etický kodex v učitelské profesi

Code of Ethics in Teaching

Anotace: Profesní etické kodexy vycházejí z podstaty povolání. Utváření profesních kodexů je spjato s tradičními etickými tématy a je modifikováno soudobými diskusemi v etice. Bakalářská práce je zaměřena na etický kodex učitelské profese. Pojednává o etice, etických hodnotách a etice povolání. Zkoumá, za jakých podmínek mohou existovat profesní sdružení, která k etice povolání etickým kodexem jednotlivé profese zavazují. Výzkumná část práce se zabývá touto problematikou v sousedních zemích.

Abstract: Codes of ethics are based on the nature of the job itself. Nowadays discussions as well as traditional ethic topics help to develop those codes. This final thesis focuses on the code of ethics of a teacher and deals with the subjects of ethics, ethical values and ethics of the profession. It researches the conditions of working unions, which are the holder of those ethic values. The research part of this thesis follows up the situation of this topic in bordering countries.

Klíčová slova: etický kodex, etika, profese, hodnoty, etika povolání, etika učitele

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21788 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Zlatníková, Iveta. Etický kodex v učitelské profesi. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz