MgA. Iveta Zlatníková

Bakalářská práce

Etický kodex v učitelské profesi

Code of Ethics in Teaching
Anotace:
Profesní etické kodexy vycházejí z podstaty povolání. Utváření profesních kodexů je spjato s tradičními etickými tématy a je modifikováno soudobými diskusemi v etice. Bakalářská práce je zaměřena na etický kodex učitelské profese. Pojednává o etice, etických hodnotách a etice povolání. Zkoumá, za jakých podmínek mohou existovat profesní sdružení, která k etice povolání etickým kodexem jednotlivé profese …více
Abstract:
Codes of ethics are based on the nature of the job itself. Nowadays discussions as well as traditional ethic topics help to develop those codes. This final thesis focuses on the code of ethics of a teacher and deals with the subjects of ethics, ethical values and ethics of the profession. It researches the conditions of working unions, which are the holder of those ethic values. The research part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlatníková, Iveta. Etický kodex v učitelské profesi. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN