Mgr. Martina Matonohová

Bakalářská práce

Hormonální regulace de novo organogeneze rostlin

Hormonal regulations of de novo organogenesis in plants
Anotace:
Rostliny na rozdíl od živočichů dokáží z jediné už dříve diferencované buňky vytvořit celý nový organismus. V tomto procesu de novo organogeneze hrají důležitou úlohu fytohormony, zejména auxiny a cytokininy. Při tvorbě orgánu je nevyhnutné vytvořit nové centrum kmenových buněk, a to buď stonkového, nebo kořenového meristému. Organizace center kmenových buněk je kontrolována expresí určitých genů a …více
Abstract:
Unlike animals, plants are able to create the whole new body during the de novo organogenesis process. In this process phytohormones are in the key position, especially auxins and cytokinins. For the new organ development, it is necessary to establish a new stem cell niche of the shoot or root apical meristem. The stem cell niche organization is dependent on the expression of many important genes that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta