Mgr. Martina Matonohová

Bachelor's thesis

Hormonální regulace de novo organogeneze rostlin

Hormonal regulations of de novo organogenesis in plants
Abstract:
Rostliny na rozdíl od živočichů dokáží z jediné už dříve diferencované buňky vytvořit celý nový organismus. V tomto procesu de novo organogeneze hrají důležitou úlohu fytohormony, zejména auxiny a cytokininy. Při tvorbě orgánu je nevyhnutné vytvořit nové centrum kmenových buněk, a to buď stonkového, nebo kořenového meristému. Organizace center kmenových buněk je kontrolována expresí určitých genů a …more
Abstract:
Unlike animals, plants are able to create the whole new body during the de novo organogenesis process. In this process phytohormones are in the key position, especially auxins and cytokinins. For the new organ development, it is necessary to establish a new stem cell niche of the shoot or root apical meristem. The stem cell niche organization is dependent on the expression of many important genes that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta