Bc. Kateřina Doubková

Bakalářská práce

Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí

The Influence of SN and Advanced Technologies for Social Development of Children
Anotace:
Náplní práce je zjištění, zda nadměrný pobyt dětí na sociálních sítích ovlivňuje jejich komunikaci a sociální začlenění do společnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s psychickým vývojem dětí, jejich socializací a možnými příčinami poruch socializace, dále stručně popisuje pojmy internet, sociální sítě a s nimi související závislostní chování, online …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the influence of social networks and modern technology for the social development of children. The aim of this work is to determine whether excessive staying with children on social networks affects their communication and social integration into society. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part describes psychological development of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Andrea Pohlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb