Bc. Michala MOUDRÁ

Bakalářská práce

Výchovná funkce rodiny a strukturace dne ve vývojovém období puberty a dospívání

The educational role of family and structrure of a day in the evolutionary period of pubescence and adolescence
Anotace:
V předložené bakalářské práci se autor zabývá problematikou vývojového období dospívání, zaměřeného na pubertu. Zaměříme se na vztahy s rodinou v tomto období. Teoretická část této práce se zaměřuje na duševní vývoj jedince v daném období, na vztahy s rodiči, ale i celé rodinné prostředí. Vymezili jsme si optimální formy komunikace a jednání s dospívajícím. V tomto období se z dítěte stává dospělí …více
Abstract:
In this particular baccalaureate work, the author deals with the problem of growing up, focusing on puberty. During this period of life, we concentrate on relationships with family. The theoretical part of this work focuses on the psychological development of the individual during this time period, relationships with parents and the whole family environment. The optimal forms of communicating with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUDRÁ, Michala. Výchovná funkce rodiny a strukturace dne ve vývojovém období puberty a dospívání. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 06. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času + 4 sp.