Mgr. Dominika Vondrová

Diplomová práce

Phraseologismen und Sprachspiele in "Emilio und Lentos erobern Linz" von Marianne Oberladstätter -kommentierte Übersetzung ins Tschechische

Idioms and Puns in "Emilio und Lentos erobern Linz" by Marianne Oberladstätter - commented Translation into Czech
Abstract:
The subject of this thesis is contrastive analysis of idioms and puns in the popular science literature. The source is the children´s guidebook by Marianne Oberladstätter. The main focus of the practical part is on the commentary on the idioms and puns from the book and evaluation of the grade of equivalence among the idioms in Czech and German.The next chapter of the practical part comprises translation …více
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o kontrastivní analýze frazeologismů a slovních hříček v populárně naučné literatuře. Zdrojem je dětský průvodce od autorky Marianne Oberladstätter. Těžiště praktické části spočívá v komentáři k frazeologismům a slovním hříčkám a vyhodnocení stupně ekvivalence českých a německých frazeologismů. Další kapitola praktické části sestává z překladu vybraných kapitol knihy …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta