Martin Coufal

Bakalářská práce

Swinging Sixties - British 1960´s Society in John Fowles' The Collector

Swinging Sixties - British 1960´s Society in John Fowles' The Collector
Abstract:
The thesis aims to analyse The Collector using the theory of encoding and decoding. To analyse the book properly, the thesis provides necessary historical, literary and cultural background of the 1960s. The practical part of the thesis analyses the dialogues of the book using the theory of encoding and decoding to find out why the characters of the book misunderstand the messages of each other and …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzování díla Sběratel za použití teorie kódování a dekódování. Aby byla analýza úspěšná, práce v teoretické části vysvětluje historické, literární a kulturní pozadí let šedesátých. Praktická část se již zaměřuje na samotnou analýzu knihy, kde za pomocí výše zmíněné teorie analyzuje rozhovory hlavních postav a důvody, kvůli kterým si postavy nerozumí a také analyzuje k …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Coufal, Martin. Swinging Sixties - British 1960´s Society in John Fowles' The Collector. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická