Veronika Šourková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metodika pro stanovení pracovní doby a pracovních režimů v dopravní společnosti

Anotace:
Absolventská je členěna do třech hlavních kapitol. První a nejobsáhlejší kapitola nás seznání s pracovní dobou jako takovou a pojmy, které s pracovní dobou úzce souvisí. V souvisosti s pracovní dobou je zde porovnává soulad právní úpravy zákoníku práce s předpisy Evropské unie, Evropského parlamentu a Rady. Kromě teoretických poznatků práce obsahuje několik praktických příkladů, jež mají sloužit jako …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Barbora Hrychová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.