Bc. Martin ČEJKA

Diplomová práce

Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus

Ecological characteristics of araneocenoses of Chlum Nature Park with focus on the phenology of the species Atypus piceus
Anotace:
V roce 2010 byl proveden arachnologický výzkum na jižních svazích a lesostepi přírodního parku Chlum u obce Sýčina. Pavouci byli získáváni hlavně metodou zemních pastí. Byly zvoleny 3 rozdílné typy habitatů. Prvním byla louka, druhým byla místa porostlá keři a třetí byl dubový les. V období od dubna do listopadu roku 2010 bylo celkem odchyceno 916 exemplářů pavouků, kteří tvořili 72 druhů ve 20 čeledích …více
Abstract:
The arachnological research was carried out in the year 2010 on the southern slopes and forest steppe of the Chlum Nature Park near the Sýčina village. The spiders were collected mainly into pitfall traps. Three diferent types of habitats were selected. The first was a meadow, the second was site already overgrown by shrubs and the third was oak forest. In the period from April to November in the year …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEJKA, Martin. Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.