Bc. Martin ČEJKA

Master's thesis

Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus

Ecological characteristics of araneocenoses of Chlum Nature Park with focus on the phenology of the species Atypus piceus
Abstract:
V roce 2010 byl proveden arachnologický výzkum na jižních svazích a lesostepi přírodního parku Chlum u obce Sýčina. Pavouci byli získáváni hlavně metodou zemních pastí. Byly zvoleny 3 rozdílné typy habitatů. Prvním byla louka, druhým byla místa porostlá keři a třetí byl dubový les. V období od dubna do listopadu roku 2010 bylo celkem odchyceno 916 exemplářů pavouků, kteří tvořili 72 druhů ve 20 čeledích …more
Abstract:
The arachnological research was carried out in the year 2010 on the southern slopes and forest steppe of the Chlum Nature Park near the Sýčina village. The spiders were collected mainly into pitfall traps. Three diferent types of habitats were selected. The first was a meadow, the second was site already overgrown by shrubs and the third was oak forest. In the period from April to November in the year …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČEJKA, Martin. Ekologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceus. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.