Bc. Michaela Požárová

Bakalářská práce

Aneuploidie autosomů - příprava atlasu patologických nálezů pro výuku studentů

Autosomal Aneuploidy - Preparation of the Pathological Findings Atlas for Students Education
Anotace:
Teoretická část práce se zabývá chromosomy a analýzou konstitučního karyotypu – metodikou a významem jeho vyšetřování v klinické medicíně a v neposlední řadě důsledky, které plynou z patologických chromosomových změn. Praktickou část tvoří statistická analýza a kazuistiky pacientů. Statisticky práce zkoumá prevalenci aneuploidií autosomů na OLG FN Brno. Kazuistiky zahrnují probandy, kteří trpí nebo …více
Abstract:
The theoretical part deals with the analysis of chromosomes and constitutional karyotype – the methodology and the significance of this investigation in clinical medicine and the consequences of pathological chromosomal changes. The practical part includes statistical analysis and cases with autosomal aneuploidies. Statistical part of the work investigates the prevalence of aneuploidies at OLG FN Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marta Hanáková
  • Oponent: RNDr. Eva Makaturová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant