Theses 

Teaching Culture in Lower Secondary English Classes – Bc. Ludmila Tvrdoňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Tvrdoňová

Diplomová práce

Teaching Culture in Lower Secondary English Classes

Teaching Culture in Lower Secondary English Classes

Anotace: Diplomová práce se zabývá výukou reálií v hodinách anglického jazyka na 2. stupni základních škol. Teoretická část představuje výuku reálií v rámci vyučování anglického jazyka a popisuje možné přístupy, výukové metody či strategie v oblasti výuky reálií. Praktická část je tvořena průzkumem mezi učiteli anglického jazyka, hodnocením učebnic a pozorováním výuky. Nejprve je v průzkumu mezi učiteli zjišťován jejich postoj k výuce reálií a také metody, strategie a aktivity používané v hodinách anglického jazyka. Hodnocení učebnic se následně zabývá výukou reálií v Project third edition a Way to Win učebnicích. Výuka reálií je také zkoumána na základě pozorování deseti hodin anglického jazyka vyučovaných pěti učiteli.

Abstract: The diploma thesis deals with teaching culture in lower-secondary English classes.The theoretical part introduces teaching culture within the area of English language teaching and describes several approaches, methods or strategies and their perspective on teaching culture. The practical part consists of a survey among English teachers, coursebook evaluations and lesson observations. Firstly, the survey among teachers investigates their attitude to teaching culture and methods, strategies or activities employed in the lessons. Secondly, the coursebook evaluations deal with teaching culture in Project third edition and Way to Win coursebooks. Teaching culture is also analysed in English classes based on ten observed lessons taught by five teachers.

Keywords: výuka reálií, přístupy a metody, strategie, interkulturní komunikativní kompetence, hodnocení učebnice, pozorování výuky, teaching culture, approaches and methods, strategies, intercultural communicative competence, coursebook evaluation, lesson observation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz