Mgr. Bc. Dagmar Mrkvová, DiS.

Diplomová práce

Problematika komunikace osob se sluchovým postižením na úřadech

Communication Problems of the People with Hearing Disability at the Offices
Anotace:
Diplomová práce nese název „Problematika komunikace osob se sluchovým postižením na úřadech“. V teoretické části jsem se zabývala teoretickými pojmy, jako je kategorizace sluchového postižení, anatomie sluchového analyzátoru, diagnostika sluchových vad a sluchová protetika. Druhá kapitola se věnuje komunikaci z psychologického hlediska, vývoj řeči prelingválně i postlingválně sluchově postižených a …více
Abstract:
The name of my Diploma Work is “Communication Problems of the People with Hearing Disability at the Offices”. In the theoretical part of my work I deal with theoretical themes, e.g. hearing disability categorization, anathomy of hearing analysator, diagnostic of hearing disabilities and hearing protetic. Next chapter talks about the communication due to psychological point, development of the speech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta