Mgr. Bc. Dagmar Mrkvová, DiS.

Master's thesis

Problematika komunikace osob se sluchovým postižením na úřadech

Communication Problems of the People with Hearing Disability at the Offices
Abstract:
Diplomová práce nese název „Problematika komunikace osob se sluchovým postižením na úřadech“. V teoretické části jsem se zabývala teoretickými pojmy, jako je kategorizace sluchového postižení, anatomie sluchového analyzátoru, diagnostika sluchových vad a sluchová protetika. Druhá kapitola se věnuje komunikaci z psychologického hlediska, vývoj řeči prelingválně i postlingválně sluchově postižených a …more
Abstract:
The name of my Diploma Work is “Communication Problems of the People with Hearing Disability at the Offices”. In the theoretical part of my work I deal with theoretical themes, e.g. hearing disability categorization, anathomy of hearing analysator, diagnostic of hearing disabilities and hearing protetic. Next chapter talks about the communication due to psychological point, development of the speech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta