Bc. Anna Burova

Bakalářská práce

Chudoba a sociální vyloučení v České republice

Poverty and social exclusion in Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je snaha přiblížit problematiku chudoby, zjištění jejich příčin a následných důsledků. Na začátku práce se zabývám pojmy a problematikou chudoby obecně. Chudoba označuje sociální status sociální člověka vyznačující se hmotným nedostatkem. V prvé řadě představuje fyzické strádání, musím připomenout i strádání sociální. Jinými slovy to znamená, že i když člověk může fyzicky přežít, cítí …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to explain problems of poverty, to identify their causes and consequent impacts. The first part of the thesis deals with general concepts and problems of poverty. Poverty represents the social status of people, generally characterized as the material deprivation. It includes both physical and social deprivation. In other words it means that even if the person can physically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní