Bc. Anna Burova

Bachelor's thesis

Chudoba a sociální vyloučení v České republice

Poverty and social exclusion in Czech Republic
Abstract:
Cílem této práce je snaha přiblížit problematiku chudoby, zjištění jejich příčin a následných důsledků. Na začátku práce se zabývám pojmy a problematikou chudoby obecně. Chudoba označuje sociální status sociální člověka vyznačující se hmotným nedostatkem. V prvé řadě představuje fyzické strádání, musím připomenout i strádání sociální. Jinými slovy to znamená, že i když člověk může fyzicky přežít, cítí …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to explain problems of poverty, to identify their causes and consequent impacts. The first part of the thesis deals with general concepts and problems of poverty. Poverty represents the social status of people, generally characterized as the material deprivation. It includes both physical and social deprivation. In other words it means that even if the person can physically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Reader: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní