Bc. Luboš Ptáček

Diplomová práce

Analysis and detection of Skype network traffic

Analysis and detection of Skype network traffic
Anotace:
Tato práce se věnuje identifikaci síťového provozu aplikace Skype. Je provedena datová analýza obsahu paketů síťového provozu v režimu standby a během hlasového hovoru mezi aplikacemi. Je vytvořen plugin pro NfSen, který vizualizuje potenciální zachycené hovory na síti.
Abstract:
This thesis deals with traffic identification of the Skype application. Payload and flow based analysis of the standby traffic and voice calls is done. Skype flow patterns are used to create a plugin for NfSen to detect UDP voice calls in the network.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií