Bc. Kristýna Poulíková

Diplomová práce

Hodnocení výkonnosti podniků vyrábějících nealkoholické nápoje v České republice

Performance evaluation of companies producing non-alcoholic beverages in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací faktorů, které mohou ovlivňovat ekonomic- kou přidanou hodnotu u podniků vyrábějících nealkoholické nápoje vČeské republice. Cílem diplomové práce je návrh opatření, která povedou k pozitivnímu ovlivňování ekonomické přidané hodnoty ve vybraném odvětví. K naplnění hlav- ního cíle bylo potřeba stanovit výběrový soubor podniků, identifikovat faktory vnějšího prostředí …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the identification of factors influencing the economic value added of the non-alcoholic beverage producers in the Czech Republic. The main aim of the thesis is to propose suitable measures that will have a positive influence on the economic value added in the chosen sector. In order to meet the main objective, it was necessary to establish a sample of companies to identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta