Theses 

Vývoj privátních značek v České republice – Klára Vlachynská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Klára Vlachynská

Diplomová práce

Vývoj privátních značek v České republice

Development of private labels in the Czech republic

Anotace: Cílem této diplomové práce je analýza minulého a současného vývoje trhu privátních značek v České republice. Na tomto základě pak stanovení budoucích možných trendů vývoje s doporučením pro jednotlivé tržní subjekty. První teoretická část se zabývá úvodem do oblasti retail managementu. Jsou zde vymezeny důležité termíny související s privátními značkami. Následující část je věnována stručnému úvodu jak si stojí trh privátních značek ve světě. Na tuto část poté navazuje analýza minulého a současného vývoje trhu privátních značek v České republice. Na základě těchto údajů je dále stanoven vlastní výzkum spotřebitelského chování v této oblasti. Výzkum je zaměřen za segment studentů. V závěrečné části jsou zhodnoceny poznatky výzkumu s doporučením pro maloobchodní praxi.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse past and present development of market of private labels in the Czech republic. Pursuant to this purpose of possible future trends with recommendation for individual market subjects. The first theoretical part is based on introduction to retail management. There are defined important concepts related to private labels. The next part is dedicated to summary of market of private labels in the world. This part is followed by analysis of past and present development of market of private labels in the Czech republic. Based on this statement it is proposed own consumer research. Research is focused on students behaviour. The final part is summary of research and recommendation for retail practise.

Klíčová slova: privátní značka, brand management, maloobchod, FMCG

Keywords: FMCG, retail, private label, brand management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Kateřina Halaštová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35075

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz