Bc. Daria Ozhiganova

Bakalářská práce

Příčiny a následky úpadku cestovní kanceláře

The causes and consequences of the bankruptcy of the travel agency
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část práce vymezuje pojem cestovní ruch, popisuje role a význam cestovních kanceláře v cestovním ruchu z teoretického pohledu. V teoretické části je popsána historie, funkce a cíle cestovních kanceláři a problémy, se kterými se setkají v průběhu svého fungování, které mohou přivést k jejich úpadku. Také je popsán …více
Abstract:
This bachelor thesis consists of three parts: theoretical, analytical and proposal. Theoretical part defines the term tourist industry and describes the role of travel agency in tourist industry from theoretical point of view. Theoretical part also describes history, functions and goals of travel agencies and problems, which travel agencies have to face and which can lead to their failure. The term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/e66j7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Eliška Smotlachová
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze