Bc. Michal Karafiát

Diplomová práce

Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic vyššího řádu

Numerical Methods for Higher Order Ordinary Differential Equations
Anotace:
Systémy diferenciálních rovnic nejčastěji nelze řešit analyticky. Proto algoritmy založené na numerických metodách jsou potřeba. Cíl této práce je vytvořit obecný program pro řešení diferenciálních rovnic vyšších řádů pomocí různých diferenciálních metod. Bude provedeno porovnání chyb každé metody. Dále bude vybraný reálný systém popsán pomocí diferenciální rovnice vyššího řádu. Pro simulaci tohoto …více
Abstract:
Most often, systems of differential equations can not be solved analytically. Algorithms based on numerical methods are therefore needed. The aim of work is to create a general program for the solution of differential equations of higher order by means of different nu-merical methods. A comparison of the errors of each method will be performer. Next, the selected real systém will be described using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karafiát, Michal. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic vyššího řádu. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe