Bc. Michal Topinka

Diplomová práce

Hodnocení pracovního výkonu ve vybrané společnosti

Evaluation of work performance in selected company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním problematiky hodnocení pracovního výkonu ve vybrané společnosti AR auto s. r. o. z teoretického i aplikačního pohledu. První část shrnuje teoretická východiska, které se věnují problematice pracovního výkonu a jeho hodnocení. Využity jsou poznatky z oblastí řízení pracovního výkonu, personálních činností, či samotné volby a použití metod hodnocení zaměstnanců …více
Abstract:
This document defines the examination evaluation of work performance in a selected company AR auto s. r. o. from the theoretical and application point of view. The first part summarizes the theoretical background, which is devoted to the issue of work performance and its evaluation. Knowledge from the areas of work performance management, personnel activities, and the choice and use of employee evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní