Zuzana Špinerová

Disertační práce

Efektívnosť verejného obstarávania z hľadiska dopadu na finančné ukazovatele firiem

Efektivnost veřejného obstarávání z hlediska dopadu na finanční ukazatele firem
Anotace:
Cílem práce bylo prozkoumat efektivnost veřejných zakázek s využitím finančních ukazatelů ekonomických subjektů realizujících veřejné zakázky a subjektů, které veřejné zakázky nerealizovali. Pro empirickou analýzu byly použity veřejné zakázky na stavební práce a údaje subjektů z odvětví stavebnictví v České republice v letech 2012-2014. V práci je analyzovaná souvislost mezi zapojením podniků do procesu …více
Abstract:
The aim of the thesis was to explore the efficiency of public procurement using the financial indicators of economic entities that participate in execution of public contracts and entities that did not. Public works contracts and data of companies from the construction sector in the Czech Republic in the period 2012-2014 were used for the empirical analysis. The thesis analyzes the connection between …více
Abstract:
Cieľom práce bolo preskúmať efektívnosť verejného obstarávania s využitím finančných ukazovateľov ekonomických subjektov realizujúcich verejné obstarávania a subjektov, ktoré verejné zákazky nerealizovali. Pre empirickú analýzu boli použité verejné obstarávania stavebných prác a údaje subjektov z odvetvia stavebníctva v Českej republike v rokoch 2012 -2014. V práci je analyzovaná súvislosť medzi zapojením …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: Jan Pavel
  • Oponent: Markéta Arltová, Barbora Slintáková, Juraj Nemec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74885