Bc. Pavlína HOLLÁ

Diplomová práce

Role překladatele v procesu komunikace mezi dětským čtenářem a textem na příkladu knihy A Little Princess autorky F. H. Burnettové

The role of the translator in the process of communication between the child reader and the text on the example of the book A Little Princess by F. H. Burnett
Anotace:
Cílem této diplomové práce nazvané: Role překladatele v procesu komunikace mezi dětským čtenářem a textem na příkladu knihy A Little Princess autorky F. H. Burnettové, bylo přeložit dvě vybrané kapitoly z knihy F. H. Burnettové a použít je jako podklad pro kvalitativní výzkum provedený přímo s cílovými dětskými čtenáři. Dalším cílem bylo identifikovat roli překladatele v komunikaci mezi cílovým dětským …více
Abstract:
The aim of this dissertation named: The role of the translator in the process of communication between the child reader and the text on the example of the book A Little Princess by F. H. Burnett, was translating of two chosen chapters from the book by F. H. Burnett as the source for qualitative research performed with the target child readers and identification of the role of the translator during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLLÁ, Pavlína. Role překladatele v procesu komunikace mezi dětským čtenářem a textem na příkladu knihy A Little Princess autorky F. H. Burnettové. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/