Bc. Lucie Michalíková

Bakalářská práce

Vliv dramatické výchovy na sociální klima školní třídy

The influence of the drama in education on the social climate in classroom
Anotace:
Cílem bakalářské práce je nalezení souvislostí mezi uplatňováním dramatické výchovy v rámci školní výchovy a vzdělávání a změnou sociálního klimatu školní třídy. Ke zkoumání této problematiky byly použity metody pedagogického výzkumu. Práce má dvě hlavní části teoretickou a empirickou. V teoretické části je představena nejprve dramatická výchova. V úvodu se nastiňuje její historický vývoj od středověku …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find connection between application of drama in education in the context of primary education and a change of social climate in a school class. Methods of pedagogic investigation were used to inspect these problems. The thesis has two main parts: The theoretical and the empiric part. The theoretical part consists of two chapters. First chapter introduces drama …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Petra Rychecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta