Roman MURA

Bachelor's thesis

An Analysis of Consumer Attitudes Towards Fast Food Restaurants

An Analysis of the Consumer Attitudes Towards Fast Food Restaurants
Abstract:
The bachelor thesis aims to investigate possibility of an establishment of a new fast food restaurant in Opava region. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explores theoretical basis of the fast food industry, marketing research and Porter?s Five Forces Analysis. The practical part of the thesis uses means of the Porter?s Analysis to analyze Opava region fast …viac
Abstract:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnost založení nové restaurace rychlého občerstvení na Opavsku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky odvětví rychlého občerstvení, marketingového výzkumu a Porterovy analýzy konkurenčního prostředí. Praktická část analyzuje opavský trh rychlého občerstvení a intenzitu konkurence za pomocí Porterovy …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19559

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MURA, Roman. An Analysis of Consumer Attitudes Towards Fast Food Restaurants. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe