Adam Palát

Bakalářská práce

Self-Service Business Intelligence na platformě MS Power BI

Self-Service Business Intelligence on MS Power BI platform
Anotace:
Cílem práce je popsat nasazení a použití nástrojů z rodiny Microsoft Power BI pro implementaci řešení Self Service Business Intelligence (SSBI). V úvodním bloku je čtenář seznámen s potřebným teoretickým základem z oblasti Business Intelligence, dále pak s problematikou SSBI včetně výhod a nevýhod takového řešení.Následující část práce se již věnuje aplikaci Microsoft Power BI, počínaje obecnými informacemi …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe using of the tools from the Microsoft Power BI family for implementing Self Service Business Intelligence solution. In the opening part is included the theory related to Business Intelligence and thereafter is described SSBI including the advantages and disadvantages of this solution.The main block focuses on the Microsoft Power BI already, starting with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavel Sládek
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72469