Jakub Tichý

Bakalářská práce

CSS Houdini: programové rozhraní k vlastnostem a hodnotám jazyka CSS

CSS Houdini: CSS Properties and Values API
Anotace:
Bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s CSS Houdini a ukázat implementaci tohoto nového nativního API. Teoretická část popisuje všechny připravené i nepřipravené části API. Praktická část má za úkol ukázat implementaci API, a to pomocí jak připravených knihoven, tak vlastních řešení.
Abstract:
The bachelor thesis aims to acquaint with CSS Houdini and show the implementation of this new native API. The theoretical part of the thesis describes all prepared and unprepared parts of this API. The practical part aims to show the implementation of API using already prepared libraries and their own solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB12788

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
 • Vedoucí: Mgr. Daniela Ponce, Ph.D.
 • Oponent: Ing. Martina Husáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 6. 2021 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.