Ing. Ludmila Štěpková

Diplomová práce

Zákon o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon v souhrnu pohledů na postavení a úlohu správce konkursní podstaty a insolvenční správce

The Act of Bankruptcy and Composition and the Act of Insolvency in the summary of the aspects for the bankruptcy trustee's position and funkction and for the insolvency trustee
Anotace:
Diplomová práce byla vypracována s cílem porovnání vzájemného postavení, práv a povinností, ale i celkové úlohy správce konkursní podstaty v konkursních a vyrovnacích řízeních a jeho nově koncipované postavení v insolvenčním řízení (specificky pak upravení postavení insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích). Současně je rozsáhlá část práce zaměřena na postavení správce v rámci Evropské …více
Abstract:
The aim of this thesis was working up the comparing of the mutual position, discretions and duties but also the trustee's general work in bankruptcy and composition proceedings and his newconceived position in the insolvency proceeding (specifically the adapting of the insolvency trustee's position in the law about insolvency trustees). All at once the large part of the thesis is aimed for the trustee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jan Šesták
  • Oponent: Ing. Erich Deutsch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní