Petra PACHTOVÁ

Bakalářská práce

Chráněné a podporované bydlení, nová forma péče o osoby s mentálním postižením

The protected and supported housing, the new care´s form for mental disability people.
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení pro dospělé mentálně postižené osoby v lokalitě Žatecka. Dokument popisuje rozdíly a přínosy včetně možných rizik zařazených klientů sociálních služeb do terénní služby podpory samostatného bydlení a pobytové služby chráněného bydlení vzhledem k ústavní trvalé péči. Nové sociální služby podporující …více
Abstract:
Abstract This thesis focuses on social services, sheltered housing and supported housing for adults with intellectual disabilities in Saaz´s region. The document describes the differences and benefits including the potential risks included social services clients in field service support independent living and residential services sheltered housing due to permanent institutional care. New social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Vlčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PACHTOVÁ, Petra. Chráněné a podporované bydlení, nová forma péče o osoby s mentálním postižením. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta