Theses 

Chráněné a podporované bydlení, nová forma péče o osoby s mentálním postižením – Petra PACHTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra PACHTOVÁ

Bakalářská práce

Chráněné a podporované bydlení, nová forma péče o osoby s mentálním postižením

The protected and supported housing, the new care´s form for mental disability people.

Anotace: Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení pro dospělé mentálně postižené osoby v lokalitě Žatecka. Dokument popisuje rozdíly a přínosy včetně možných rizik zařazených klientů sociálních služeb do terénní služby podpory samostatného bydlení a pobytové služby chráněného bydlení vzhledem k ústavní trvalé péči. Nové sociální služby podporující samostatnost a znovu-začlenění klientů do běžného společenského života, byly v rámci praktické části sledovány v zařízení sociálních služeb Kamarád ? LORM v Žatci. Výzkum byl zaměřen na vliv počtu provedených intervencí na zvýšení sebehodnocení klientů z hlediska samostatnosti v různých oblastech činností běžného lidského života.

Abstract: Abstract This thesis focuses on social services, sheltered housing and supported housing for adults with intellectual disabilities in Saaz´s region. The document describes the differences and benefits including the potential risks included social services clients in field service support independent living and residential services sheltered housing due to permanent institutional care. New social services to support independence and re-integration of clients into a normal social life, were the practical part observed in the social services Friend - LORM in Saaz. The research focused on the impact of interventions made to increase the self-esteem of clients in terms of autonomy in various areas of normal human life.

Klíčová slova: Chráněné bydlení, mentálně postižená osoba, organizace Kamarád LORM Žatec, podpora samostatného bydlení, sociální program, sociální služba, sociální šetření.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Vlčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PACHTOVÁ, Petra. Chráněné a podporované bydlení, nová forma péče o osoby s mentálním postižením. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz