ThLic. Jakub DOLEŽEL

Disertační práce

Teoretické ukotvení církevní sociální práce na pozadí obecných a českých charitních dějin až po encykliku Deus caritas est

Church social work theory viewed against the background of general and czech charity history untill the encyclical Deus caritas est
Anotace:
V roce 2006 zveřejnil Benedikt XVI. svou první encykliku, která představuje důležitou výpověď o povaze církevní sociální práce, jinými slovy její charitní praxe. Můžeme říci, že zformulovala explicitně poprvé v dějinách papežských vyjádření teorii charitně diakonické praxe, tedy jednoho ze třech hlavních pilířů a projevů života církve. Tato disertační práce tedy zrekonstruuje teoretické ukotvení církevní …více
Abstract:
In 2006, Pope Benedict XVI published his first encyclical, which represents an important statement about the character of church social work, in other words, about its charity practice. We can say that the first time in the history of the magisterial statements it explicitly formulated theory of one of the three pillars and displays of the church life. The aim of the following study is reconstruction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2011
Zveřejnit od: 24. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽEL, Jakub. Teoretické ukotvení církevní sociální práce na pozadí obecných a českých charitních dějin až po encykliku Deus caritas est. Olomouc, 2011. disertační práce (Th.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 11. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tcc3yv tcc3yv/2
13. 1. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 1. 2012
Marklová, E.
14. 1. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.