Mgr. Jana Šlapková

Bakalářská práce

Školní vzdělávací program Základní školy Vražné a jejich přístup k žákům se specifickými poruchami učení

School Educational Program at Primary School in Vražné and their Approach to Pupils with Specific Learning Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Školní vzdělávací program na Základní škole Vražné a jejich přístup k žákům se specifickými poruchami učení se zabývá hlavně reedukací na základní škole. Práce je rozdělena na tři části, kde první dvě kapitoly jsou čistě teoretické. Zabývají se problematikou specifických poruch učení, etiologií, organizací péče pro žáky se specifickými poruchami učení. Poslední část je praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis, on „School Educational Program at Primary School Vražné and their Approach to Pupils with Specific Learning Disabilities“ deals with reeducation mainly at primary school. The work is divided into three parts, where the first two parts are purely theoretical. They deal with issues (questions, problems) specific learning disabilities, etiology, organization of care for pupils with specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta