Theses 

Školní vzdělávací program Základní školy Vražné a jejich přístup k žákům se specifickými poruchami učení – Mgr. Jana Šlapková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Šlapková

Bakalářská práce

Školní vzdělávací program Základní školy Vražné a jejich přístup k žákům se specifickými poruchami učení

School Educational Program at Primary School in Vražné and their Approach to Pupils with Specific Learning Disabilities

Anotace: Bakalářská práce s názvem Školní vzdělávací program na Základní škole Vražné a jejich přístup k žákům se specifickými poruchami učení se zabývá hlavně reedukací na základní škole. Práce je rozdělena na tři části, kde první dvě kapitoly jsou čistě teoretické. Zabývají se problematikou specifických poruch učení, etiologií, organizací péče pro žáky se specifickými poruchami učení. Poslední část je praktická, která se zabývá reedukací žáků na základní škole.

Abstract: Bachelor thesis, on „School Educational Program at Primary School Vražné and their Approach to Pupils with Specific Learning Disabilities“ deals with reeducation mainly at primary school. The work is divided into three parts, where the first two parts are purely theoretical. They deal with issues (questions, problems) specific learning disabilities, etiology, organization of care for pupils with specific learning disabilities. The last part is practical, which deals with the reeducation of pupils at primary school.

Klíčová slova: Specifické poruchy učení, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Školní vzdělávací program, Individuální vzdělávací plán, reedukace Specific Learning Disabilities, Framework Educational Program of Primary Education, School Educational Program, Individual Educational Program, Reeducation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 20:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz