Mgr. Zdeňka Dulová

Bakalářská práce

Prostorová představivost v technické grafice na ZŠ

Spatial imagination in technical graphics at primary school
Anotace:
Má bakalářská práce se věnuje výuce a rozvoji prostorové představivosti v technické grafice na základních školách. Celá práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány jednotlivé oblasti technického kreslení, které jsou vhodné pro výuku žáků na ZŠ, a teorie vztahující se k prostorové představivosti. Na tuto oblast poté navazuje praktická část, kde je využíváno …více
Abstract:
My bachelor thesis is dedicated to teaching and development of spatial imagination in technical graphic at elementary schools. Whole thesis is divided to two parts: theoretical and practical. In theoretical part there are processed single areas of technical drawing which are suitable for teaching pupils at elementary schools and theories related to spatial imagination. This area then followed by practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vybíral

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy