Mgr. Adam Coufal

Master's thesis

Dohadovací řízení v trestním právu zemí common law vs. dohoda o vině a trestu v českém trestním řízení

Plea Bargaining in Criminal Law of Common Law Countries vs. Plea Bargain in the Czech Criminal Proceedings
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje srovnání nedávno zavedeného institutu dohody o vině a trestu s dohadovacím řízením v zemích common law. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části práce je pojednáváno o dohadovacím řízení ve Spojených státech amerických. Poté následuje rozbor české právní úpravy institutu dohody o vině a trestu. V této části práce jsou uvedeny i statistiky související …more
Abstract:
This master´s thesis is concerned with comparison of recent juridical insitute of plea bargaining with conciliation procedure in countries with common law system. Master´s thesis is divided into several parts. The first part of it deals with conciliation procedure in the United States. In the next part there is analysis of legal regulation of plea bargaining in the Czech Republic. This part includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta