Bc. Markéta Tunková

Diplomová práce

Vraní komiks

The Crow Comic Book
Anotace:
Tématem diplomové práce je komiks. Praktickou část tvoří komiksový sešit obsahující soubor několika krátkých příběhů, které jsou rámcově propojeny dvojicí vran. Textová část je věnována historii českého komiksu, několika autorům, teoretickým rovinám při tvorbě obrázkového seriálu, v druhé části se věnuji samotné realizaci komiksu, zvolenému postupu, použité technice …více
Abstract:
The theme of this thesis is a comic book. The practical part consists of the comic book which contains a set of several short stories generally connected by a duo of crows. The textual part is dedicated to the history of the Czech comic, to several authors, theory of creating comic, the second part is devoted to the realization of the author’s comic itself, the method, used technique, colouring and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.