Bc. Alena Steinerová

Bakalářská práce

Zadie Smith's "White Teeth": Translation and Analysis with Special Regard to Dialects

Zadie Smith's "White Teeth": Translation and Analysis with Special Regard to Dialects
Anotace:
Cílem této práce je anglicko-český překlad první kapitoly románu Bílé zuby Zadie Smithové a analýza dialektů používaných ve vybraných částech knihy. Práce se skládá z praktické části, která obsahuje překlady, a z teoretické části, která zahrnuje analýzu překladu se zaměřením na jamajský dialekt a Cockney. Praktická část využívá komunikativní metodu překladu tak, aby byl text dobře srozumitelný pro …více
Abstract:
The aim of this thesis is an English-Czech translation of the first chapter of the novel White Teeth by Zadie Smith and the analysis of dialects used in chosen parts of the book. The thesis consists of a practical part containing the translation and a theoretical part containing the analysis of the translation with special regard to Jamaican and Cockney dialects. The practical part follows the communicative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta