Bc. Jozef Valach

Bakalářská práce

Dane z nehnuteľnosti v podmienkach platných predpisov v SR

Real estate tax in compliance with Slovak regulations
Abstract:
The aim of the work is a complex view on estate duty, analyses of estate duties in chosen regions of Slovakia. In particular company to demonstrate necessary procedures in accord with act about astate duty. Diploma work is divided into 4 chapters. The first chapter considers the history of estate duty. In the second chapter is mentioned current analysis of estate duty. The third chapter compares estate …více
Abstract:
Cieľom práce je komplexné priblíženie daňovej úpravy dane z nehnuteľnosti. Analýza sadzieb dane z nehnuteľnosti podľa vybraných regiónov v SR. Na konkrétnej firme ukázať všetky potrebné úkony, ktoré treba urobiť podľa zákona a dani z nehnuteľnosti. Prácu som rozdelil do štyroch kapitol. V prvá kapitola je o histórii dane z nehnuteľnosti, v druhej kapitole je aktuálna analýzy dane z nehnuteľnosti, do …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: Ing. Ján Bolgáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management