Bc. Vít Bielka

Bachelor's thesis

Nízké lanové překážky a jejich využití v různých typech vzdělávacích zařízení a institucí pro děti a mládež

Low rope exercices and its application in different types of education institutions for children and youth
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití nízkých lanových překážek v programu zaměřeném na děti a mládež. V první části jsou popsány nízké lanové překážky, jejich stavba, historie a struktura programu. V druhé části jsou shrnuty poznatky o zážitkové pedagogice. Třetí část řeší otázku využití nízkých lanových překážek s ohledem na různé věkové skupiny. Závěrečná část obsahuje zásobník nízkých …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of use of low rope exercises in a program for children and youth. The first chapter desribes the low rope exercises, their building, history and the structure of a low rope exercises program. The knowledge of experiential learning is summerized in the second chapter. The fird chapter addresses the issue of using the low rope exercises with regard to different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Došla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií