Ing. Eva Kadlecová

Bachelor's thesis

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product analysis – the source of a competitive advantage
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem jsou betonové směsi vyráběné společností Alfabeton s. r. o. Práce se rozděluje do čtyř částí. Nejprve se v práci zabývám popsáním různých metod zkoumání a srovnávání konkurenceschopnosti produktu a společnosti. Prvním cílem praktické části je analýza konkrétního produktu pomocí čtyřstupňové analýzy produktu …more
Abstract:
The subject matter of this bachelor’s thesis is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is concrete mixture produced by company Alfabeton s. r. o. The study is divided into four key parts. At the beginning of the work I deal with the description of different methods of research and comparison competitiveness of the product and of the company. The first objective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní