Ing. Eva Kadlecová

Bachelor's thesis

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product analysis – the source of a competitive advantage
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem jsou betonové směsi vyráběné společností Alfabeton s. r. o. Práce se rozděluje do čtyř částí. Nejprve se v práci zabývám popsáním různých metod zkoumání a srovnávání konkurenceschopnosti produktu a společnosti. Prvním cílem praktické části je analýza konkrétního produktu pomocí čtyřstupňové analýzy produktu …viac
Abstract:
The subject matter of this bachelor’s thesis is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is concrete mixture produced by company Alfabeton s. r. o. The study is divided into four key parts. At the beginning of the work I deal with the description of different methods of research and comparison competitiveness of the product and of the company. The first objective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní