Marie Pitrová

Diplomová práce

Aspekty organizační integrace plateb kryptoměnou bitcoin

Aspects of Organizational Integration Currency Bitcoin Payments
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení s historií a důvodem vzniku digitální měny Bitcoin a s tím, jak konkrétně tento projekt funguje z pohledu IT. Práce obsahuje podrobný návod pro postup zavedení možnosti Bitcoinových plateb do firmy. V práci je nastíněno, jaké jsou možnosti zneužití a zabezpečení. Dále srovnání, jaké jsou výhody a nevýhody proti klasickým směnným prostředkům. Jak je možné …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to introduce the history and origin of digital currency Bitcoin and how this project works specifically from the perspective of IT. The thesis contains detailed instructions for the process of implementation Bitcoin payments to the company. This diploma thesis describes the possibilities of abuse and security. Further compares advantages and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Michal Novák
  • Oponent: Jiří Přibil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44335

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.