Mgr. Pavlína Knedlová

Diplomová práce

Kognitivní styl a jeho vliv na čtení mapy

The influence of cognitive style on map reading
Anotace:
Diplomová práce je konkrétně zaměřena na vliv analytického a holistického kognitivního stylu na kategorizaci na mapě. V rámci empirické části byla vytvořena a administrována sada tematických map s multivariantními znaky a dvěma typy úkolů. První typ úkolu bylo zaznačit, na základě znaků, souvislou oblast podle svého vlastního uvážení. Druhý typ úkolu bylo zaznačit, na základě znaků, souvislou oblast …více
Abstract:
The thesis focuses on the influence of analytic and holistic cognitive style on categorization on map. In the empirical part, a set of thematic maps with multivariate symbols and two types of tasks were developed and administered.The first type of task was to mark, on the basis of symbols, a coherent, continuous area according to the participant´s own decision. The second one was to mark, on the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta