Bc. Dana Vrbová

Bakalářská práce

Užití systému augmentativní komunikace u žáka s poruchou autistického spektra

Use of augmentative communication system in a child with autism
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje užitím systému augmentativní komunikace u žáka s poruchou autistického spektra a jeho rozvojem v komunikačních oblastech. V teoretické části práce jsou charakterizováni žáci s PAS a jejich vzdělávání, TEACCH program, strukturované učení, alternativní a augmentativní komunikace a pomůcky pro žáky s PAS. Praktická část je kvalitativního charakteru. Byl stanoven hlavní cíl a …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the use of the system augmentative communication of a student with autism spectrum disorder and his development in the areas of communication. In the theoretical part are characterized students with ASD and their education, TEACCH program, structured teaching, alternative and augmentative communication and aids for students with ASD. The practical part is of a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta