Theses 

Počítačová grafika - nástroje marketingové komunikace – Jiří Petrák, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Jiří Petrák, DiS.

Bachelor's thesis

Počítačová grafika - nástroje marketingové komunikace

Computer Graphics - utensils of marketing communication

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je využití počítačové grafiky v marketingové komunikaci. V první části definuje samotnou marketingovou komunikaci, popisuje proces vytváření účinné komunikace a možné nástroje propagace. Charakterizuje pojem počítačová grafika, její možné formy, důležité aspekty počítačové grafiky a používané softwarové nástroje. V další části analyzuje úkol počítačové grafiky a animace v jednotlivých marketingových sdělení, se kterými se můžeme setkat. Na závěr řeší použití počítačové grafiky v internetu a její implementaci do webového rozhraní pomocí programovacích jazyků.

Abstract: The goal of this dissertation is to analyze the use of computer graphics in marketing communication. In the first part it defines marketing communication itself, the procedure of generating effective communication and possible utensils of propagation. It defines the term of computer graphics in all possible forms, important aspects of computer graphics and common used software tools. In second part it analyzes the task of computer graphics and animation in particular marketing advices, which we can meet . At last it solves the questions of computer graphic applications in the internet and their implementation to web interface by validator languages.

Kľúčové slová: počítačová grafika, marketingová komunikace, fotografie, video, reklama, propagace, vektor, rastr

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 00:46, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz