Jan Maxa

Master's thesis

Analýha a komparace inflace v ČR a SRN

Inflation analysis and its comparison in the Czech Republic and Germany
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza chování inflace v České republice a Spolkové republice Německo pomocí vybraných ekonometrických modelů. Úvod práce je věnován ekonomické teorii inflace -- vysvětlení základních pojmů, způsobů jejího měření a jejímu cílování. Další kapitola je zaměřena na popis měnové politiky ČR a SRN. Dále je popsán ekonometrický aparát -- model vektorové autoregrese (VAR model). S …more
Abstract:
The aim of this paper is to analyse and compare inflation and its dynamics between two countries -- the Czech Republic and Germany -- applying a special kind of econometric models. The first part of this paper is dedicated to economic theory of inflation -- fundamental terms, measuring methods and its targeting. The monetary policy in the Czech Republic and Germany is also shortly introduced. Next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2012
  • Supervisor: Roman Hušek
  • Reader: Tomáš Formánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33404